Informacje ogólne o MGZBM

MGZBM w Strzyżowie jest zakładem budżetowym działającym od 1 stycznia 2000 roku na mocy uchwały nr XIII/111/99 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 22 października 1999 r. Podstawowym zadaniem zakładu jest administrowanie, zarządzanie oraz eksploatacja budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Strzyżów.
Ponadto do zadań zakładu należą:

  • prowadzenie inwestycji i remontów budynków mieszkalnych,
  • realizacja zadań wynamującego określona przepisami ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
  • zarządzanie sprawami wspólnot mieszkaniowych,
  • utrzymywanie i ekspolatacja lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Strzyżów.

W skład zarządu MGZBM w Strzyżowie wchodzi:

  • kierownik zakładu,
  • główny księgowy,
  • administrator.

Dane o zakładzie:

Siedziba:
Strzyżów, 38-100
ul. Sanocka 7
Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Strzyżów: 20 9168 0004 0000 0781 2000 0010.