Zmiana opłat za media

Informujemy, że od dnia: 01.01.2019 r. opłata za wywóz nieczystości stałych
wynosi: 9 zł 50 gr od osoby (odpady posegregowane). W przypadku odpadów niesegregowanych opłata wynosi 19 zł na osobę.